846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Рішення виконавчого комітету

Рішення перелік уповноважених по протоколам

 Україна 

Сергіївська селищна рада

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Украина 

Сергеевский поселковый совет 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

№ 65

 

« 21 » березня 2011 р.

 

 

 

«Про затвердження переліку

посадових осіб, які уповноважені

складати протоколи про

адміністративні правопорушення»

 

 

 

 

Відповідно до п.2 ч.1 ст.255 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» (далі КУпАП), для відзначення переліку посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративне правопорушення, керуючись  ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сергіївської селищної ради, 

 

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити перелік посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративне правопорушення (додаток №1).

 

  1. Затвердити інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток №2).

 

 

  1. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на керуючого справами виконкому Марушевську Г.С.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА підпис                         О.Ю.ШЕЛЕСТЕНКО

Печатка

Копія вірна

Керуючий справами виконкому

____________________Г.С.Марушевська

 

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого

комітету Сергіївської

селищної ради

від 21 березня 2011р. № 65

ПЕРЕЛІК 

посадових осіб, які уповноважені складати

протоколи про адміністративні правопорушення

 

У відповідності до п.2ч.1 ст.255 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» виконавчий комітет селищної ради уповноважує складати протоколи про адміністративні правопорушення:

 

1. Посадових осіб комунального підприємства «Управління комунального господарства смт. Сергіївка» -

-  директора КП «УКГ смт. Сергіївка»;

- заступника директора по благоустрою та житловому фонду КП «УКГ                 смт. Сергіївка»;

-  головного інженера КП «УКГ смт. Сергіївка»; 

-  начальника відділу збуту КП «УКГ смт. Сергіївка»;

-  техніків відділу збуту КП «УКГ смт. Сергіївка»;

-  начальника Ділянки №3 «Жилого господарства» КП «УКГ смт. Сергіївка»;

- майстра благоустрою  Ділянки №3 «Жилого господарства» КП «УКГ                  смт. Сергіївка»;

-  майстра зеленого господарства Ділянки №3 «Жилого господарства» КП «УКГ смт. Сергіївка»;

-  майстра житлового фонду Ділянки №3 «Жилого господарства» КП «УКГ смт. Сергіївка»;

-  майстра ремонтно-будівельної групи Ділянки №3 «Жилого господарства» КП «УКГ смт. Сергіївка».

 

За порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів (ст.82 КУпАП).

За приховування, перекручення або відмови від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і звернення громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними (ст.82-3 КУпАП).

За порушення правил передачі відходів (ст.82-5 КУпАП).

За порушення порядку взяття на облік та строків заселення житлових будинків і жилих приміщень (ст.149 КУпАП).

За порушення правил користування житловими будинками і житловими приміщеннями (ст.150 КУпАП).

За самоправне зайняття житлового приміщення  (ст.151 КУпАП).

За порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів (ст.152 КУпАП).

За знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення селища (ст.153 КУпАП).

За порушення правил тримання собак і котів (ст.154 КУпАП).

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                  Г.С.Марушевська

 

Вірно:

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого

комітету Сергіївської

селищної ради

від 21 березня 2011р. № 65

 

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про

адміністративні правопорушення.

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Ця  Інструкція  розроблена  відповідно  до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення  (далі-КУпАП)   і   встановлює   порядок   оформлення   матеріалів,  які складаються  при  адміністративному  провадженні,  та  порядок  їх обліку.

2. Оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення.

 

2.1. При    вчиненні  фізичними,   посадовими     особами  або   суб'єктами підприємницької    діяльності   адміністративного   правопорушення уповноважена  посадова  особа   згідно з ст. 255 КУпАП   складає  протокол  про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

 

2.2. Усі  реквізити протоколу заповнюються українською  мовою. Не  допускається  закреслення  чи   виправлення   відомостей,   що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол  підписаний  особою,  щодо  якої  він  складений (далі - порушник).

 

2.3. Якщо   правопорушення   вчинено   кількома  особами,  то протокол про адміністративне правопорушення складається  на  кожну особу окремо.

 

2.4. При  складанні  протоколу обов'язково вказуються частина статті та стаття КУпАП,  згідно  з  якою настає адміністративна відповідальність.

 

2.5. При  викладенні обставин правопорушення вказуються місце та час його вчинення,  суть правопорушення,  які саме  протиправні дії  чи  бездіяльність учинив порушник,  та нормативний акт,  який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

 

2.6. Якщо є свідки  правопорушення,  до  протоколу  вносяться прізвища, ім'я та по батькові свідків, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

 

2.7. Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити зміст статті  63  Конституції  України    та  ознайомити порушника з його правами і обов'язками,  передбаченими статтею 268 КУпАП  ,  про що робиться відмітка в протоколі.  Про

ознайомлення з  вищевказаним  порушник  ставить  в  протоколі  свій підпис,  а  в  разі  відмови  поставити  підпис  - про це робиться відповідний запис у протоколі.

 

2.8. Порушникові пропонується надати  письмове  пояснення  по суті  вчиненого  правопорушення,  яке  вноситься  до  протоколу  і засвідчується підписом порушника.  Пояснення  може  додаватись  до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

Вірно:

 

2.9. Протокол  підписується  уповноваженою  посадовою особою, порушником і свідками, у випадку їх наявності.

 

 

У разі  відмови порушника підписати протокол у ньому робиться запис про  це,  який  засвідчується  підписом  особи,  яка  склала протокол, та підписами свідків, у випадку їх наявності. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо  змісту  протоколу,  а також викласти мотиви відмови від його підпису.

 

2.10. До протоколу долучаються  матеріали  та  документи,  що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення. Кожний документ повинен мати свої  реквізити  (дату,  адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

 

2.11. Складений протокол,  інші матеріали  та  документи (фотографії),  що підтверджують   факт  вчинення  адміністративного  правопорушення, формуються у справу,  яка оформляється  в  установленому  порядку. Справа  про  адміністративне  правопорушення  разом із супровідним листом   направляються  до адміністративної комісії виконавчого комітету.

 

2.12. Уповноважена   посадова   особа зобов'язана   скласти протокол у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У разі відмови порушника отримати протокол, про цей факт робиться запис у протоколі. У цьому випадку до справи про адміністративне правопорушення долучаються обидва екземпляри протоколів.

 

3. Облік матеріалів

про адміністративні правопорушення.

 

3.1. Протокол  не пізніше наступного дня після його складання реєструється Уповноваженою посадовою особою в  Журналі  реєстрації протоколів   про   адміністративні   правопорушення  (додаток  2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою виконавчого комітету та підписом секретаря адміністративної комісії.

 

3.2. Бланк протоколу має серію і номер ( та видається уповноваженій особі під розпис у двох екземплярах).

Комунальне підприємство «УКГ смт. Сергіївка»                     серія «КП»;

 

3.3. Облік  видачі  бланків  протоколів  ведеться  в  Журналі обліку   видачі    бланків    протоколів    про    адміністративні правопорушення (додаток 3).

 

3.4. Журнали    обліку    видачі   бланків   протоколів   про адміністративні правопорушення та  Журнали  реєстрації  протоколів про  адміністративні  правопорушення зберігаються протягом строку, установленого законодавством України.

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                  Г.С.Марушевська

 

 

Вірно:

 

 

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

 

№_____________ Серія________

 

 

Про порушення____________________________________________________________

(найменування законодавчого акту, нормативного  документу)  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___»____________2011р. смт. Сергіївка

 

Мною_____________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, що  склала протокол)

__________________________________________________________________________

Складено даний протокол про те, що__________________________________________          __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(ПІБ правопорушника, місце, час вчинення та суть адміністративного

правопорушення, нанесені збитки ст.256 КУпАП)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Факт правопорушення підтверджують свідки:

1.___________________________мешкає,тел._________________________________________________

_____________________________підпис______________________________________________________

2.___________________________мешкає,тел.__________________________________________________

_____________________________підпис______________________________________________________

 

Підпис особи, що склала протокол__________________________________________________________

Дані правопорушника:

1._______________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

2._________________________________3._____________________________________

(рік народження)(місце роботи) 

__________________________________________________________________________

3. Місце прописки та паспортні данні__________________________________________

4.Місце постійного проживання_______________________________________________

 

5.Про чергове засідання адміністративної комісії _________________ за адресою вул. Гагаріна, 3 – ознайомлений  __________________(підпис правопорушника або свідків) 

 

Пояснення правопорушника: ( інші відомості,  необхідні  для  вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно   матеріальну   шкоду,   про  це  також  зазначається  в протоколі). 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________

(підпис правопорушника або свідків в разі відмови)

__________________________________________________________________________

(відмітка  про відмову правопорушника від  підпису)

__________________________________________________________________________

________________________________

(підпис особи,що склала протокол)

Ст. 268     Особа,  яка притягається до адміністративної відповідальності

має  право:  знайомитися  з  матеріалами справи, давати пояснення,

подавати   докази,   заявляти   клопотання;  при  розгляді  справи

користуватися  юридичною  допомогою  адвоката,  іншого  фахівця  у

галузі  права,  який  за  законом  має  право  на надання правової

допомоги  особисто  чи  за  дорученням  юридичної особи, виступати

рідною  мовою  і  користуватися  послугами  перекладача,  якщо  не

володіє  мовою,  якою ведеться провадження; оскаржити постанову по

справі.  Справа про адміністративне правопорушення розглядається в

присутності    особи,   яка   притягається   до   адміністративної

відповідальності.  Під час відсутності цієї особи справу може бути

розглянуто   лише  у  випадках,  коли  є  дані  про  своєчасне  її

сповіщення  про  місце  і  час  розгляду  справи і якщо від неї не

надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

З правами ознайомлено:                                                 __________________________________________________________________________

(підпис правопорушника або свідків в разі відмови)

Копію протоколу отримав                                              «___»______________2011р.    ___________________________________________________________________ (підпис правопорушника)

 

 

Додаток 2

до інструкції з оформлення

матеріалів про адміністративні

правопорушення

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів про адміністративні

правопорушення

 

з/п

Дата регист-рации прото-кола

Номер, серія,

та дата скла-дання прото-колу

Призвище,

Імя,

по батькові  особи

щодо якої

складено протокол

Посада,

прізвище,

ініціали

особи, що склала

протокол

та її підпис

Дата розгляду прото-колу

Прийня-те рішення

Відмітка та дата  виконан-ня рішення

1

2

3

4

5

6

7

8

               

 

 

 

 

 

Додаток 3

до інструкції з оформлення

матеріалів про адміністративні

правопорушення

 

 

ЖУРНАЛ

обліку видачі бланків протоколів

про адміністративні правопорушення

 

з/п

Дата видачі бланків протоколів

Номер та серія протоколів, що видаються

 

Кількість виданих бланків протоколів

(словами)

Прізвище, ініціали та підпис отримувача

Підпис

отриму-вача

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

             

 

 

 

Вірно: