846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Рішення виконавчого комітету

Перелік статей адм. кодекса для комиссии

КОДЕКС УКРАЇНИ

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Стаття 218. Адміністративні комісії.

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, статтею, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150, 151, 152, 155, 155-2, частиною другою 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчиненні у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

 

Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

Порушення вимог    законодавства   про   охорону   культурної спадщини:

ухилення від  підписання  охоронних  договорів  на   пам'ятки культурної спадщини;

порушення режиму використання пам'ятки культурної спадщини;

порушення режиму    історико-культурного    заповідника    чи історико-культурної заповідної території;

проведення ремонтних,  реставраційних,  реабілітаційних робіт на   пам'ятці  культурної  спадщини,  зміна  призначення  пам'ятки культурної спадщини,  її частин та елементів,  здійснення написів, позначок  на  ній,  на  її  території  та  в її охоронній зоні без письмового  дозволу   відповідного   органу   охорони   культурної

спадщини;

ухилення від  передачі  в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов'язаних з нерухомими об'єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ),  у  яких  зберігаються  музейні предмети  і музейні колекції,  що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, - тягне за собою накладення штрафу на громадян  від  п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850,00 – 1700,00) і на посадових осіб - від  ста  до  ста  п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян (1700,00 – 2550,00).

 

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж.

Порушення  затверджених  Кабінетом  Міністрів  України Правил охорони  електричних  мереж,  що  спричинило  або могло спричинити перерву    в   забезпеченні   споживачів   електричною   енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян (34,00 – 102,00) і попередження  або  накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68,00 – 136,00)..

 

Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом

Самовільне використання з  корисливою  метою  електричної  та теплової  енергії  без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок  умисного  пошкодження  приладів обліку  чи  у  будь-який  інший спосіб,  а так само інші порушення правил користування електричною або  тепловою  енергією,  а  також самовільне використання з корисливою метою газу,  порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, -

тягнуть за  собою  попередження  або  накладення  штрафу   на громадян  від  одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17,00 – 85,00) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб  - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 136,00)..

 

Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт

Пошкодження  газопроводів  (крім   магістральних)    та    їх устаткування при провадженні робіт -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян (17,00 – 51,00) і попередження або накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00).

 

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного                  врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження                  насаджень колективних  сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи  фермерських господарств

Потрава  посівів,  зіпсуття  або  знищення  зібраного  врожаю сільськогосподарських культур, що знаходиться у полі,  пошкодження насаджень колективних  сільськогосподарських  підприємств,   інших державних і громадських чи фермерських господарств -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного  до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(17,00 – 85,00) і на  посадових осіб - від  трьох  до  семи  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян(51,00 – 119,00).

Повторна потрава посівів,  зіпсуття  або  знищення  зібраного врожаю  сільськогосподарських  культур,  що  знаходиться  у  полі, повторне пошкодження насаджень худобою  чи  птицею  протягом  року після накладення штрафу за таке саме правопорушення -  

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від  трьох  до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00)і  на  посадових осіб - від п'яти до  восьми  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян(85,00 – 136,00. 

Проїзд по посівах або насадженнях  на  автомобілі,  тракторі, комбайні чи іншій машині -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  одного  до   трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(17,00 – 51,00).

Проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від   0,5   до   одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян(8,50 – 17,00).

 

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення                  схоронності вантажів на залізничному, морському,                  річковому та автомобільному транспорті

Пошкодження пломб і  запірних  пристроїв  вантажних  вагонів, автомобілів, автомобільних причепів, контейнерів, трюмів та  інших вантажних  приміщень  плавучих  засобів,  зривання  з  них  пломб, пошкодження окремих  вантажних  місць  та  їх  упаковки,  пакетів, огорож  вантажних  дворів,    залізничних    станцій,    вантажних автомобільних станцій,  контейнерних  пунктів  (площадок),  портів (пристаней)  і  складів,  які  використовуються   для    виконання операцій,  зв'язаних  з  вантажними   перевезеннями,    а    також перебування без належного дозволу на території  вантажних  дворів, контейнерних  пунктів  (площадок),  вантажних  районів  (дільниць) портів (пристаней), шлюзів і зазначених вище складів -

тягнуть  за  собою  накладення  штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(170.00 – 510.00).

Пошкодження рухомого складу, контейнерів, плавучих  та  інших транспортних засобів,  призначених  для  перевезення  вантажів,  а також перевізних пристроїв -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(170.00 – 510.00).

 

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів

Розорювання  резервів,  знімання  дерну  і  виймання  грунту, складування  матеріалів  і   вантажів,   проведення   будівельних, меліоративних, топографічних та інших робіт,  будівництво  споруд, підземних і надземних комунікацій у смузі  відводу  автомобільного шляху  без  погодження  з   шляховими   організаціями,   а   також звалювання снігу і сміття у такій смузі, скидання  каналізаційних, промислових, меліоративних  і  стічних  вод  у  систему  шляхового водовідводу -

тягнуть  за  собою  попередження  або  накладення  штрафу  на громадян від одного до трьох неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян (17,00 – 51,00) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб  - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00)..

 

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання                  ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів

Порушення  землекористувачами  правил   утримання    ділянок, прилеглих    до    смуги    відводу    автомобільних        шляхів загальнодержавного,  республіканського  і   місцевого    значення, обов'язків по  очищенню  тротуарів,  пішохідних  доріжок  у  межах закріплених  за  ними  ділянок,  обладнанню  і  ремонту  переїзних містків та їх очищенню, а також по  утриманню  у  справному  стані під'їздів до автомобільних шляхів загального користування -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян (17,00 – 51,00) і попередження або накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00).

 

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

Порушення   правил    користування    жилими    приміщеннями, санітарного  утримання  місць  загального  користування,  сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення  правил експлуатації  жилих  будинків,  жилих  приміщень  та   інженерного обладнання,  безгосподарне  їх  утримання,  а  також    самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих

приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -

тягнуть  за  собою  попередження  або  накладення  штрафу  на громадян від одного до трьох неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян (17,00 – 51,00) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб  - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00).

 

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення

Самоправне зайняття жилого приміщення у  будинках  державного або громадського  житлового  фонду  чи  фонду  житлово-будівельних кооперативів -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  п'яти  до   десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(85,00 – 170,00).

 

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

Порушення   державних  стандартів,  норм  і  правил  у  сфері благоустрою   населених   пунктів,  правил  благоустрою  територій населених пунктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян  від  двадцяти до  вісімдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340,00 – 1360,00) і на посадових осіб,  громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від   п'ятдесяти   до   ста  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян (850,00 – 1700,00).

 

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг                  працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються  підприємницькою діяльністю

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і  надання  послуг працівниками торгівлі, громадського харчування  та  сфери  послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  одного  до  десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(17,00 – 170,00).

Продаж  товарів  зі  складів,  баз,    підсобних    приміщень підприємств  (організацій)  державної    торгівлі    (громадського харчування, сфери послуг)  і  споживчої  кооперації  на  порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної  торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої  кооперації, які не є посадовими особами, -

тягне за собою накладення штрафу від одного  до  чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(17,00 – 238,00.

Дії, передбачені частинами  першою  та  другою  цієї  статті, вчинені особою , яку протягом року було піддано  адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення  штрафу  від  п'яти  до  двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(85,00 – 459,00).

 

Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника

Обмірювання, обважування,      обраховування,     перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман  покупця  чи  замовника працівниками торгівлі,  громадського харчування і  сфери послуг та громадянами  -  суб'єктами  підприємницької  діяльності  під   час реалізації   товарів,   виконання   робіт,  надання  послуг,  якщо матеріальна шкода,  заподіяна  таким  обманом,  не  перевищує  три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -

тягне за  собою  накладення  штрафу  від  двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(34,00 – 255,00).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу  від  десяти  до  двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(170,00 – 340,00).

 

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,                  слабоалкогольними напоями і тютюновими  виробами

Порушення  працівником  підприємства  (організації)  торгівлі або  громадського   харчування   правил   торгівлі   пивом   (крім безалкогольного),   алкогольними,   слабоалкогольними   напоями  і тютюновими   виробами,    а    саме:    торгівля    пивом    (крім безалкогольного),   алкогольними,  слабоалкогольними  напоями  або тютюновими виробами в приміщеннях або на  територіях,  заборонених законом,  або  в  інших  місцях,  визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування,  як таких,  де роздрібна торгівля пивом   (крім  безалкогольного),  алкогольними,  слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена,  а так  само  торгівля пивом   (крім  безалкогольного),  алкогольними,  слабоалкогольними напоями  або  тютюновими  виробами  через  торгові   автомати   чи неповнолітніми    особами,    а    також    продаж    пива   (крім безалкогольного),   алкогольних,   слабоалкогольних   напоїв   або тютюнових  виробів  особі,  яка  не  досягла 18 років,  або продажтютюнових виробів в упаковках,  що містять менш як 20 сигарет  або цигарок, чи поштучно (крім сигар), -

тягне   за  собою  накладення  штрафу  від  тридцяти  до  ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(510.00 – 1700.00).

 

Стаття 156-1. Порушення  законодавства   про   захист   прав                    споживачів

Відмова  працівників  торгівлі,  громадського  харчування  та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в   цих   галузях,  у  наданні  громадянам-споживачам  необхідної, доступної,  достовірної  та  своєчасної  інформації   про   товари (роботи,  послуги),  їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника  (виконавця,  продавця),  у  навчанні  безпечного  та правильного   їх   використання,   а   так   само  обмеження  прав громадян-споживачів на перевірку якості,  комплектності,  ваги  та ціни придбаних товарів -

тягнуть за собою  накладення  штрафу  від  одного  до  десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(17.00 – 170.00).

Відмова особами,  зазначеними у частині першій  цієї  статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості -

тягне  за   собою   накладення   штрафу   від   одного   до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(17.00 – 306.00).

Надання виробниками  або  особами,  зазначеними  у   частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо  ця  інформація  не  зашкодила  життю,  здоров'ю   та   майну споживача, -

тягне за  собою  накладення  штрафу  від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(170.00 – 850.00).

У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання  недостовірної  інформації  про товар протягом року з моменту стягнення -

тягне за  собою  накладення  штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850.00 – 3400.00). 

 

Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової                    переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних    напоїв чи тютюнових виробів

Порушення встановленого   порядку   промислової    переробки, зберігання,  транспортування  або  знищення  конфіскованих  спирту етилового,  коньячного  та  плодового,   алкогольних   напоїв   чи тютюнових виробів -

тягне за  собою  накладення  штрафу  на  посадових  осіб  від двадцяти  до  п'ятдесяти   неоподатковуваних   мінімумів   доходів громадян (340,00 – 850,00).

 

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

Порушення правил торгівлі на ринках -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян (17,00 – 51,00) і попередження або накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00).

 

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, -

тягне  за  собою попередження або накладення штрафу від трьох до  десяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян (51,00 – 170,00).

Повторне протягом  року  вчинення  порушення,   передбаченого частиною  першою  цієї  статті,  за  яке  особу  вже  було піддано адміністративному стягненню, -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  десяти до двадцяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян (170,00 – 340,00).

 

Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних                  напоїв на виробництві

Розпивання    пива   (крім   безалкогольного),   алкогольних, слабоалкогольних  напоїв  на  виробництві  (на  робочих  місцях, у приміщеннях  і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані, -   тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  трьох   до   п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 85,00).

Участь  майстрів,  начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників  у  розпиванні  з підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного),   алкогольних,   слабоалкогольних   напоїв    на виробництві  або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб,  які перебувають у нетверезому стані,  або приховування ними випадків  розпивання  пива  (крім  безалкогольного),  алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на  роботі  в  нетверезому  стані підлеглих їм працівників, -

тягне за  собою  накладення  штрафу  від  чотирьох  до  шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68,00 – 102,00).

 

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

Доведення  неповнолітнього  до  стану   сп'яніння    батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами –

тягне за собою накладення штрафу від    шести    до    восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102,00 – 136,00).

 

Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях

Участь  в  організованих  без  дозволу азартних іграх (карти, рулетку,  "наперсток"  та інші) на гроші, речі та інші цінності -

тягнуть за  собою  попередження  або  накладення  штрафу  від трьох до  семи  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян (51,00 – 119,00) з конфіскацією грального приладдя, а також грошей,  речей  та  інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року  було  піддано адміністративному  стягненню  за  одне  з  порушень,  передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою  накладення  штрафу  від  семи  до  двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119,00 – 425,00) з  конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших  цінностей,  що є ставкою у грі, або без такої.

Ворожіння у громадських місцях -

тягне за собою попередження або накладення штрафу  від  трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 85,00)..

 

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших  нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання  тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог  законодавчих  та  інших  нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи  правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до    п'ятнадцяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян (85,00 – 255,00) і  накладення  штрафу  на  посадових  осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятнадцяти  до  тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255,00 – 510,00)..

 

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб

Завідомо  неправдивий  виклик  пожежної  охорони,    міліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб –

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від   трьох   до   семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00).

 

Стаття 186. Самоуправство

Самоуправство,  тобто  самовільне,  всупереч    встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права,  що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи  громадським організаціям, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 85,00) і попередження  або  накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68,00 – 119,00).

 

Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород

Купівля, продаж,  обмін  чи  інша  оплатна  передача  ордена, медалі, нагрудного знака  до  почесного  звання,  а  так  само  їх привласнення або носіння особою,  яка  не  має  на  те  права,  чи незаконне зберігання -

тягнуть за  собою  попередження  або  накладення  штрафу  від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17,00 – 34,00).

 

Стаття 196. Порушення правил навчання карате

Порушення встановлених правил  відкриття  секцій  спортивного карате або набору до них громадян чи навчання в секціях  прийомів, заборонених спортивними правилами, а також самовільне, без дозволу відповідних органів, навчання прийомів карате -

тягнуть за собою накладення штрафу від  трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 – 119,00).

 

Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним                    органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини

Утаювання обставин,  що  перешкоджають реєстрації шлюбу,  або повідомлення завідомо  неправдивих  відомостей  державним  органам реєстрації актів цивільного стану -

тягне за   собою   накладення   штрафу  від  одного  до  двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17,00 – 34,00).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколи, які розглядає селищна адміністративна комісія, складають:

 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

  1. 1)уповноважені на те особи:

-органів внутрішніх справ – ст. 92, ст. 136, ст. 151, cт. 152, ст.155, ст. 155-2, ст. 156, ст. 156-1, ст.156-2,  ст. 159, ст. 175-1, ст. 179, ст. 180, ст. 181, ст. 182, ст. 183, ст. 186, ст. 186-1, ст. 196;

-органів охорони культурної спадщини – ст. 92;

-органів державного енергонагляду – ст. 103-1;

-органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту – ст. 136, 141, 142;

-органів у справах захисту прав споживачів – ст. 156;

-підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі – ст. 99, 103-1;

-державних органів реєстрації актів цивільного стану – ст. 212-1;

-органів Державної прикордонної служби України – ст. 92;

-органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків) - ст. 182;

  1. 2)посадові особи, уповноважені на те виконавчим  комітетами сільських, селищних, міських рад – ст. 103-1, 103-2, 104, 150, 151, 152, 155, 155-2,156, 156-1, 156-2, 159, 175-1, 183; ст. 78 – 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм  по охороні атмосферного повітря,  а також правопорушень, пов’язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи).
  1. 3)власник підприємств, установи, організації або уповноважений ним орган – ст. 179;
  1. 5)працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій – ст. 179;