846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Регуляторна політика

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської селищної ради « Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт.Сергіївка

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської селищної ради «Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території смт.Сергіївка» підготовлено згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції до регуляторного акту надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтовуваннями Сергіївської селищної ради.

Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань – один місяць з дня оприлюднення про цей регуляторний акт на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

 

1. Визначення  проблеми,  яку передбачається  розв’язати шляхом державного  регулювання

Проект рішення підготовлено на підставі Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ. Статтею 12.3 розділу І ПКУ передбачено прийняття міською радою рішення про встановлення місцевих податків та зборів, з дотриманням критеріїв, передбачених розділом ХІІ ПКУ «Місцеві податки і збори».

Згідно зі ст.267 розділу ХІІ даним рішенням затверджуються Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та розмір ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг. Відсутність регулювання може призвести до виникнення наступних проблем:

- втрати через застосування мінімальних ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, як це передбачено ст.12.3.5 розділу І ПКУ у випадку неприйняття даного рішення;

- невиконання вимог чинного законодавства.

 

2. Визначення  цілей державного регулювання

Метою здійснення державного регулювання є затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, встановлення розміру яких (у межах, визначених законодавством), згідно з Податковим кодексом України, є виключною компетенцією міської ради. Затвердження розмірів ставок забезпечить збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку селища. Впровадження регулювання надасть можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства.

 

3. Визначення та  оцінка альтернативних способів  досягнення зазначених  цілей

Альтернативою зазначеному регулюванню є відмова від регулювання, при якій згідно зі ст.12.3.5 розділу І ПКУ будуть застосовуватися мінімальні ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у розмірі 0,1% мінімальної зарплати, що призведе до втрат бюджету.

 

4. Опис механізму, який  пропонується  застосувати  для розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта


Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження розмірів ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг в межах, встановлених чинним законодавством.
Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг до бюджету.

 

5. Обґрунтування  можливостей  досягнення визначених  цілей у  разі прийняття запропонованого регуляторного  акта

 

Впровадження  державного регулювання шляхом затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності дає можливість:
- визначити критерії для справляння збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що надасть можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства;
- затвердити розміри ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що забезпечить збільшення надходжень до бюджету.

 

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Перелік вигод та витрат від впровадження запропонованого регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Забезпечення реалізації державної податкової політики.
2. Забезпечення державного впливу на порядок здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.
3.Здійснення контролю за дотриманнями вимог податкового законодавства  у сфері торгівлі та послуг.

Відсутні.

Суб’єкти підприємництва

Забезпечення єдиного методологічного підходу до питань оподаткування.

Сплата збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у розмірах, визначених рішенням, у залежності від виду діяльності.

Населення

Збільшення надходжень до бюджету забезпечить реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста та соціального захисту населення.

Відсутні.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить:
- можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства;
- збільшення надходжень до бюджету.

 

7. Обґрунтування  терміну дії запропонованого  регуляторного  акта.

 

Термін дії запропонованого  регуляторного  акта постійний.
Він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії або у зв’язку зі змінами в законодавстві.

 

8. Визначення  показників  результативності  акта.

 

Розмір надходжень до бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта.

 

 

9. Відстеження результативності акта

 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.