846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Новини

ПРАВИЛА утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями на території Сергіївської територіальної громади.

(0 votes)
Створенно 
on 16/03/2021

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Сергіївської селищної ради № 167 від 04.03.2021 р.

ПРАВИЛА утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями на території Сергіївської територіальної громади.   

 

 

1 Загальні положення

 1.1 Правила утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями на території Сергіївської територіальної громади (далі - Правила) – нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги до утримання домашніх та інших тварин.

1.2 Правила розроблено відповідно до вимог Законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про благоустрій у населених пунктах", Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264 з метою врегулювання відносин у сфері поводження з собаками, котами та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану на території Сергіївської територіальної громади.

1.3 Правила встановлюють порядок утримання собак, котів і хижих тварин і поводження з ними, визначають права та обов’язки юридичних та фізичних осіб - власників собак, котів та інших тварин, а також контроль в цій сфері.

1.4 Дія цих Правил поширюється на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин юридичними особами, незалежно від форм власності (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету), та фізичними особами. Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству України.

1.5 Правила поводження з собаками, котами та іншими тваринами базуються на принципах:

 - гуманного ставлення до тварин, захисту тварин від жорстокого поводження;

 - персональної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

 - участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій, зацікавлених фізичних осіб тощо у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;

 - обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами; - обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

 - забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин у місті.

 

2 . Визначення термінів

 

 У цих Правилах поняття та терміни вживаються в такому значенні:

 

 - гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

 - домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

 -  власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

 -  безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

 - ідентифікація домашніх тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

 - навчально-дресирувальний майданчик для собак – це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, призначена для дресирування собак;

 - вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

 - відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

 -  карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

 -  пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) – спеціально обладнані приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом відчужених тварин, а також знайдених або виловлених безоглядних тварин;

 - тимчасова ізоляція (карантинування тварин) – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (мініпритулках) для утримання тварини до вирішення питань, пов’язаних з їхнім подальшим утриманням;

  - притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

 потенційно небезпечні собаки – собаки, які належать до порід собак, визначених потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

 -собаки, що визнані небезпечними – собаки, які незалежно від породи вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України;

 - евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

  - екскременти – відходи життєдіяльності тварини.

Інші поняття та терміни у цих Правилах вживаються у значенні, які наведені в Законах України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про захист тварин від жорстокого поводження», а також Методичних рекомендаціях з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264.

 

3. Вимоги до утримання домашніх та інших тварин

 

 3.1 Загальні правила утримання домашніх та інших тварин:

 3.1.1 Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог законодавства. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення значних неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарноепідеміологічного законодавства.

 3.1.2 Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

3.1.3 Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

3.1.4 Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства.

 3.2 Утримання домашніх та інших тварин дозволяється:

 а) у квартирах, в яких проживає одна сім’я, у квартирах, де проживає кілька сімей, а також в будинках, що належать громадянам на правах приватної власності, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил; 

 При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування; в) у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

 г) у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

 д) юридичним особам – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі.

3.2.1 Дозволяється утримувати собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також під час муштри, на полюванні, на навчальнодресирувальних майданчиках.

3.2.2 Дозволяється утримувати домашніх та інших тварин без повідків і намордників під час проведення виставок та спортивних змагань.

 

3.3 Утримання потенційно небезпечних домашніх тварин:

 

 3.3.1 Придбання потенційно небезпечних порід собак та собак, визнаних небезпечними (додаток 1) дозволяється лише особам, які досягли 21 -річного віку.

3.3.2 Власники собак, породи яких зазначені у додатку 1 відповідно до вимог Порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 № 944 «Про Порядок і правил  проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам»   повинні укладати договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

 

3.4 Особи, які утримують домашніх та інших тварин, зобов’язані:

 

 3.4.1 дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, норм співіснування, ветеринарних та санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилих приміщень;

 3.4.2 не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей;

3.4.3 забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

3.4.4 реєструвати (перереєструвати) домашніх та інших тварин (у тому числі, породних собак та котів);

3.4.6 новопридбаних домашніх та інших тварин зареєструвати протягом тридцяти календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини;

 3.4.7 тримати собак (власникам собак, які мають у володінні та (або) користуванні земельні ділянки) на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише на території, що має огорожу, яка унеможливлює проникнення собаки за її межі, застерігати написом при вході та по периметру об’єкта або території про наявність таких собак;

3.4.8 виводити собак до публічних місць, місць масового відпочинку людей, поблизу закладів освіти, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку лише у наморднику (крім собак дрібних порід (додаток 2) та їх метисів) та/або на повідку (для порід собак, які зазначені у додатку 1 - на короткому повідку не більш ніж 1,2 м.) з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками;

3.4.9 забезпечити умови недопущення втечі тварини та нападу її на людей та інших тварин;

3.4.10 не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках;

3.4.11 забезпечувати своєчасне надання домашній та іншій тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо). При проведенні больових процедур застосовувати знеболюючі препарати;

 3.4.12 у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її у власність іншій особі, здати до підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами або до спеціалізованого притулку;

3.4.13 у випадку загибелі тварини у найкоротші терміни повідомляти ветеринарну лікарню за місцем проживання, здавати реєстраційні посвідчення, і номерні знаки – до установи, яка їх видавала;

3.4.14 у випадку падежу тварини негайно повідомляти державну ветеринарну установу за місцем проживання, здавати трупи тварин до підприємства, уповноваженого на вивіз та утилізацію трупу тварини;

3.4.15 негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування. У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, що покусали, повідомляти про них підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами з метою вилову й доставки її до установи ветеринарної медицини;

3.4.16 запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

3.4.17 дотримуватися вимог нормативно-правових актів в цій сфері, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

3.5 Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити: безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною; безпеку супроводжуваної домашньої тварини; безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

3.6 Власникам домашніх тварин забороняється:

3.6.1 утримувати домашніх тварин незареєстрованими;

3.6.2 продавати тварин у невизначених цими Правилами місцях;

 3.6.3 у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння вигулювати тварин; 3.6.4 вигулювати собак, що визнані небезпечними, без повідка і намордника ; 3.6.5 приводити тварин (крім тварин супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, а також освіти та культури, на територію дитячих і спортивних майданчиків, інші місця загального користування тощо без письмового дозволу адміністрації об'єкту;

 3.6.6 доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

3.6.7 купувати, продавати або дарувати тварин, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;

3.6.8 примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування;

3.6.9 нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

3.6.10 використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень; 3.6.11 розводити тварин з уродженими патологіями, генетично та фізіологічно несумісних тварин;

3.6.12 розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

3.6.13 кидати напризволяще тварину, залишати в безпомічному становищі, вивозити, підкидати, викидати, самостійно фізично знищувати цуценят (кошенят) за власною непотребою;

3.6.14 жорстоко поводитись з тваринами, спричиняти біль, нестерпні фізичні та психічні страждання, залишати бездоглядними, зумовлювати загибель тварини або здійснювати у відношенні до тварини інші неприпустимі дії; 3.6.15 викидати трупи домашніх та інших тварин у контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

3.6.16 проводити собачі бої;

3.6.18 примушувати до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, а також інших ловчих звірів та птахів для полювання;

3.6.19 вигулювати або виводити в місця загального користування хижих тварин, а також хворих на інфекційні захворювання;

3.6.20 проводити дослідження чи науково-медичні маніпуляції на тваринах, що можуть призвести до генетичних змін;

3.6.21 застосовувати до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

3.6.22 інші дії чи бездіяльність, що суперечить принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 

4.  Транспортування тварин

 

4.1 Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:

4.1.1 при відсутності знаку заборони при вході;

4.1.2 на задній площадці транспортного засобу;

4.1.3 при наявності особистого номерного знаку (жетону) та реєстраційного посвідчення на тварину;

4.1.4 для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;

4.1.5 за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування та гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

4.2 Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

4.3 Особа, яка супроводжує тварину несе відповідальність за її життя та здоров'я.

4.4 Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюються у відповідності з правилами організації, що здійснює перевезення.

 

5.  Ветеринарне обслуговування тварин

 

5.1 Особа, яка утримує тварину, зобов'язана:

5.1.1 забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги;

5.1.2 щорічно пред'являти тварин у ветлікарню для огляду, імунізації проти сказу лептоспірозу;

5.1.3 у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину i звернутися до ветеринарного лікаря;

5.1.4 терміново повідомляти медичну і ветеринарну служби про випадки укусів або травмування тваринами самих володарів або сторонніх осіб і обов'язково звертатися за допомогою у лікувальний заклад, а тварину, що покусала або травмувала людину, пред'являти до ветлікарні для огляду і 8 застосування карантину. У випадку покусів і травмування іншої тварини останню також треба пред'явити у ветлікарню для огляду і лікування.

5.2 Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.

5.3 Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

 

6.  Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин.

 

6.1 Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордниками, але знаходяться  тривалий час без власника на вулицях,  скверах, ринках, на бульварі, пляжі, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

6.2 Тимчасовій ізоляції підлягають домашні та інші тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

6.3 Вилов, вилучення домашніх та інших тварин на території Сергіївської територіальної громади здійснює Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство смт. Сергіївка», або інші підприємства, установи, організації на підставі укладених договорів.

6.4 Вилов домашніх та інших тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих і проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

6.5 Вилов тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 год. до 07.00 та після 20.00 (влітку – після 22.00).

6.6 Виявлені безпритульні домашні та інші тварини протягом однієї доби з дня їх вилову обов'язково транспортуються на карантинні майданчики підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання .

6.7 Виявлені бродячі домашні та інші тварини протягом п'яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами і можуть бути передані у спеціалізовані притулки.

Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.

6.8 Повернені власникам тварини підлягають щепленню від сказу.

6.9 Власники зобов’язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні.

 

7.  Умертвіння тварин

 

7.1 Умертвіння тварин допускається:

7.1.1 для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

7.1.2 за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

7.1.3 при регулюванні чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів, що здійснюються підприємством, уповноваженим у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами

7.1.4 за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

7.1.5 за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

7.2 Поліція  в порядку, встановленому Законом України "Про національну поліцію" від 02.07.2015 р. №580-VIII,  має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров'я людини.

7.3 При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

7.3.1 умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

7.3.2 приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

7.3.3 забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин;

7.3.4 умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

 

8.  Продаж собак, котів та інших тварин

 

8.1 Дозволяється продаж собак, котів та інших тварин:

 

8.1.1 в спеціально відведених місцях (клуби, спеціалізовані місця на місцевому ринку, яке обладнане відповідним чином згідно з ветеринарно-санітарними правилами для ринків) з ветеринарним документом встановленого зразка на тварину;

8.1.2 на території власника тварини;

8.1.3 в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, фелінологічних та інших організаціях;

8.1.4 під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, погодженого у встановленому порядку;

8.1.5 в зоомагазинах.

8.2 Спеціалізовані ринки, що здійснюють продаж домашніх та інших тварин зобов’язані мати ветеринарного лікаря. Тварина не допускається до продажу без огляду та письмового посвідчення ветеринарним лікарем стану його здоров’я.

8.3 На торгових місцях повинні бути створені умови, що відповідають виду тварини та дотримані необхідні параметри мікроклімату приміщення, а також забезпечені регулярне прибирання та дезінфекція місця продажу тварини (при цьому оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції).

8.4 Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, кошенят – трьох місяців.

8.5 Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях та без відповідних ветеринарних документів встановленого зразку.

 

9. Порядок реєстрації та перереєстрації тварин

 

 9.1 Реєстрація тварин проводиться з метою:

9.1.1 єдиного обліку цих тварин в місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

9.1.2 контролю за чисельністю безпритульних тварин;

9.1.3 здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; 9.1.4 забезпечення епізоотичного благополуччя;

 9.1.5 вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.

9.2 Реєстрацію домашніх тварин здійснює підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами спільно з житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.

9.3 Електронна ідентифікація домашніх та інших тварин проводиться лікарем ветеринарної медицини.

9.4 Ведення загальної електронної бази даних реєстрації домашніх та інших тварин на території Сергіївської територіальної громади здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами.

9.5 Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків перереєстрації.

9.6 Обов’язковій реєстрації підлягають тварини, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території громади.

9.7 Реєстрація та електрона ідентифікація домашніх та інших тварин проводиться протягом 30 календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини.

9.8 Обов'язковій реєстрації підлягають собаки всіх порід з трьохмісячного віку.

9.9 Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних домашніх тварин. 

9.10 Обов'язковій тимчасовій реєстрації підлягають домашні та інші тварини, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є містом, в якому вони офіційно зареєстровані, якщо вони перебувають на території відповідних міст більше 65 діб.

9.11 Для проведення реєстрації власник домашньої та іншої тварини повинен надати паспорт, підтверджуючий особу, а юридичні особи – власники тварин – реєстраційне свідоцтво та документ, що підтверджує повноваження особи, що заявляє тварину на реєстрацію; відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину (за наявністю); ветеринарний документ встановленого зразку на тварину з відміткою про проведення щеплень.

9.12 Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, підтверджуючий особу, а юридичній особі – власнику тварини – реєстраційне свідоцтво та документ, що підтверджує повноваження особи, що заявляє тварину на перереєстрацію; відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину (за наявністю); реєстраційне посвідчення на тварину встановленого зразка.

9.13 Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється у відповідних визначених та облаштованих приміщеннях підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами  або житлової організації незалежно від форм власності та підпорядкування за місцем проживання (реєстрації) власника. Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою. 9.14 В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника співробітниками житлових організацій.

9.15 При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

9.16 Домашні та інші тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються не зареєстрованими.

9.17 Підприємство, установа, організація, що здійснює реєстрацію тварин у п’ятиденний термін з моменту реєстрації (перереєстрації) при пред’явлені власником тварини квитанції (платіжного доручення) про внесення відповідної плати, видає власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), який повинен бути прикріплений до ошийника собаки і надає друковане видання цих Правил, а також ознайомлює власника тварини з ветеринарними та санітарними вимогами щодо її утримання.

 9.20 Реєстрація (перереєстрація) собак, породи яких зазначені у додатку 1 не проводиться у разі відсутності укладеного договору обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (див. п. 3.3.3).

 

10. Поховання або утилізація трупів собак та котів

 

10.1 У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання відповідного документу про смерть тварини.

10.2 Власник тварини повинен у 10-денний термін з дня отримання відповідного документу про смерть тварини письмово (або, при наявності, використовуючи спеціалізовану телефонну лінію) повідомити підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами про факт та причину смерті тварини, вказавши номер відповідного документу про смерть, для внесення змін до загальної електронної бази даних реєстрації домашніх та інших тварин.

10.3 Забороняється кремація або поховання трупів домашніх тварин без документу, що засвідчує смерть тварини.

10.4 Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи проводити поховання їх у не відведених для цього місцях.

10.5 Поховання померлих домашніх тварин, у т.ч. шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

10.6 Переробка або утилізація померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

11. Відповідальність осіб, що тримають собак, котів та інших тварин

11.1 Фізичні та юридичні особи, які тримають собак, котів та інших тварин, несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема за:

11.1 жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі (ст. 89 КУпАП);

11.1.2 порушення вимог цих Правил (ст. 154 КУпАП);

11.1.3 порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарносанітарних вимог (ст. 107 КУпАП);

11.1.4 порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку на території Сергіїської територіальної громади (ст. 152, ст. 182 КУпАП);

11.1.5 знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення на території міста (ст. 153 КУпАП);

11.1.6 порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних колекцій та торгівлі ними (ст. 882 КУпАП);

11.1.7 порушення придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, правил утримання диких тварин у неволі або напіввільних умовах (ст. 881 КУпАП);

11.1.8 незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного світу (ст. 88 КУпАП) ;

11.1.9 торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст. 160 КУпАП).

12. Повноваження і контроль у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами

12.1 Білгород - Дністровський відділ поліції ГУНП України в Одеській області:

12.1.1 вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок утримання домашніх тварин (зокрема за ст. 299 Кримінального кодексу України), а також цих Правил;

12.1.2 складають протоколи про адміністративні правопорушення власниками тварин та передають їх на розгляд до адміністративних комісій або до суду відповідно до законодавства України;

12.1.3 здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах;

12.1.4 в порядку, встановленому Законом України "Про національну поліцію України", мають право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров’я людини.

12.2 Контроль за додержанням цих Правил здійснюється органами ветеринарної медицини в м.Білгород-Дністровський, Сергіїською селищною радою, житловими організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

12.2.1 Управління ветеринарної медицини у Білгород-Дністровському районі:

12.2.1.1 у межах своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питання утримання домашніх та інших тварин на території Сергіївської територіальної громади;

12.2.1.2 складає протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання цих правил, ухилення від обов’язкових щеплень, досліджень тощо відповідно до ст. 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 35, 37 Закону України "Про ветеринарну медицину";

12.2.1.3 надає дозвіл на утримання домашніх тварин на підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках, притулках та інших об’єктах;

12.2.1.4 проводить електронну ідентифікацію домашніх тварин;

12.2.1.5 здійснює карантин тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам, підозрілих у захворюванні на сказ;

12.2.1.6 накладає карантинні обмеження, затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснює контроль виконання карантинних заходів;

12.2.1.7 забезпечує організацію та проведення щеплення тварин проти сказу на підвідомчій території, підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках, притулках.

12.2.3 Білгород-Дністровська районна державна адміністрація :

12.2.3.1 здійснюють контроль за додержанням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством;

12.2.3.2 створюють та координують роботу районних комісій по контролю за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері;

12.2.3.3 організовують проведення обліку собак, котів та інших тварин у приватному секторі, відомчому житловому фонді та надають інформацію до ветеринарної служби;

12.2.3.4 забезпечують здійснення моніторингу безпритульних тварин на закріпленій території та інформують про їх кількість підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами на території Сергіївської територіальної громади;

12.2.3.5 забезпечують інформування мешканців будинків приватного сектору та відомчого фонду щодо проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації (перереєстрації) та підтвердження реєстрації тварин; 

12.2.3.6 при створенні місць та зон для вигулу домашніх тварин забезпечують їх облаштування на своїх адміністративних територіях;

12.2.3.7 визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарноепідемічного стану місць та зон для вигулу собак.

12.2.4 Житлові організації незалежно від форм власності та підпорядкування ( у разі їх створення або при наявності):

12.2.4.1 слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками тварин та додержанням ними цих Правил;

12.2.4.2 забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

12.2.4.3 здійснюють контроль та забезпечують недопущення забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування;

12.2.4.4 здійснюють контроль та забезпечують недопущення створення тимчасових місць перебування тварин, що погіршують санітарноепідеміологічний стан прибудинкових територій, дворів, вулиць та інше;

12.2.4.5 сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні протиепізоотичних заходів;

12.2.4.6 здійснюють моніторинг безпритульних тварин на закріпленій території та інформують про їх кількість підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами;

12.2.4.7 забезпечують інформування мешканців будинків щодо дотримання вимог даних Правил, а також проведення планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів;

12.2.4.8 у межах своїх повноважень здійснюють контроль виконання цих Правил, складають протоколи про порушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12.2.5 Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється згідно із законодавством громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження

13. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

13.1 Право власності та умови відчуження тварин.

13.1.1 Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення. Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

13.1.2 Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, яки досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів – не менше 3-х місяців. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

13.1.3 Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

13.1.4 Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником підприємству, уповноваженому у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами у 30- денний термін.

13.2 Правила утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями на території Сергіївської територіальної громади після затвердження оприлюднюються на: офіційному сайті Сергіївської селищної ради у мережі Інтернет;  видаються власнику при реєстрації тварини; для відкритого ознайомлення громадян надаються до організацій незалежно від форм власності та підпорядкування.

14. Участь громадян та громадських організацій у виконанні Правил

14.1 Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

14.1.1 надають свої пропозиції при розробці проектів нормативноправових актів, пов’язаних з утриманням домашніх та інших тварин;

14.1.2 сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин;

14.1.3 беруть участь у вирішені питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаних з утриманням, поводженням та використанням домашніх та інших тварин на всій території Сергіївської селищної ради;

14.1.4 сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

14.1.5 надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством;

14.1.6 мають право отримувати інформацію за запитом з питань, пов’язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством;

14.1.7 відповідно до Статуту здійснюють громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження: сприяють збору, систематизації і направленню у відповідні інстанції інформації та інші матеріали про жорстоке ставлення до тварин окремих осіб або організацій незалежно від форм власності, з метою додержання ними вимог законодавства.

14.2 Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварини від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх Статутів.

15. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

15.1 Правила переглядаються один раз на три роки, а також у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

15.2 Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Сергіївською селищною радою.

15.3 Проект рішення Сергіївської селищної ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному розділом 13 цих Правил.

Секретар ради Тетяна ДРАМАРЕЦЬКА

 

 

Остання модифікація Среда, 24 Март 2021 08:29