Роздрукувати сторінку

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Сергіївської селищної ради.

(0 votes)
Створенно 
on 23/03/2021

НАКАЗ

 17.03.2021 року                                                                                                  № 18  – ос

 

Про проведення конкурсу

на заміщення  вакантної посади

керівника Сергіївської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №8 Сергіївської

селищної  ради

 

 

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону  України «Про місцеве  самоврядування в  Україні» , статтею 39 Закону  України «Про повну загальну  середню  освіту», відповідно  до  листа Міністерства  освіти  і  науки  України «Щодо  окремих  питань  проведення  конкурсу  на  посаду  керівника  закладу  загальної  середньої  освіти»  від  20.05.2020 №1/9-264,  рішення восьмої  чергової сесії ,VIII скликання Сергіївської селищної ради від 04.03.2021 року № - 149 «Про затвердження  Положення  про конкурс  на  посаду  керівника  закладу  загальної  середньої  освіти  Сергіївської  селищної  ради», з метою організації  та  проведення  конкурсу на  посаду  керівника Сергіївської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів № 8 Білгород-Дністровського  району  Одеської  області

НАКАЗУЮ:

 1. ОГОЛОСИТИ конкурсний відбір на заміщення вакантної  посади  керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів №8 Білгород –Дністровського  району  Одеської  області.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору  на заміщення вакантної посади керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів № 8, (Додаток1).

3. Визначити уповноваженою особою від конкурсної комісії  в.о.головного  спеціаліста з кадрів  відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради Предан  Аллу  Іванівну.

4. Уповноваженій особі:

4.1. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (п.1 цього наказу) у місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради, дотримуючись вимог Порядку проведення конкурсу на вакантну посаду керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІ ступеня № 8 , затвердженого  рішенням восьмої  чергової сесії ,VIIIскликання від 04.03.2021 року№ 149

4.2. Здійснити прийом документів претендентів для участі у конкурсному відборі у термін з 22 березня  до 21 квітня  2021 року.

4.3. До 26 квітня 2021 року забезпечити оприлюднення на веб-сайті  Сергіївської селищної ради  перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

4.4. Забезпечити оприлюднення результатів конкурсу на веб-сайті  Сергіївської селищної ради 

5. Конкурсній комісії:

5.1. У п’ятиденний термін після закінчення строку подання документів, завершити роботу по допуску до участі у конкурсі.

5.2. Провести конкурсний відбір 29 квітня 2021 року за адресою: смт. Сергіївка      вул. Гагаріна 3, ІІ поверх, адміністративна будівля селищної  ради, зала для конференцій, шляхом: перевірки на знання законів України «Про освіту», Закону  України  «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної  середньої  освіти освіти,  що  проводиться   у  формі  тестування, з  використанням  завдань, що складені  на  основі  питань з Переліку, затвердженого Міністерством  освіти  і  науки України  від 19.05.2020 року № 654 «Щодо   примірного  переліку  питань».

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (Додаток 2);

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально -технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

5.3. Визначити упродовж  двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору переможця або визначити конкурс таким, що не відбувся.

 5.4. Надати начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради  обґрунтований висновок щодо переможця конкурсу, з метою призначення  його на  відповідну посаду  керівника  Сергіївської  загальноосвітньої  школи  №8 Сергіївської  селищної  ради  та укладення контракту.

6.  Затвердити критерії оцінювання кандидатів (Додаток 3).

7. Затвердити персональний склад конкурсної комісії (Додаток 4).

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

В.о.начальника відділу                                              Е.В.Лєконцева                                  

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                               до наказу відділу освіти, культури,

                                                                                                молоді  та  спорту Сергіївської 

                                                                                                селищної  ради

                                                                                    від 17.03.2021  № 18 - ос

           

Порядок проведення конкурсного відбору

на заміщення вакантної посади керівника

Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІ ступенів № 8 Сергіївської  селищної  ради

 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІ ступеня № 8   (далі – Сергіївська ЗОШ І –ІІІ ступенів №8).

2. Вакантну посаду  керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІ ступеня № 8 може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, пройшла конкурсний відбір на посаду керівника (далі – конкурс) та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Порядку.

 Не може обіймати посаду керівника особа, яка:

а) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

б) має судимість за вчинення злочину;

в) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

г) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення.

3. Призначення на вакантну посаду керівника здійснюється начальником Відділу (або особою, яка виконує його обов’язки) за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до цього Порядку шляхом укладення строкового трудового договору (контракту)строком  на  шість  років(строком на  два  роки  для  особи, яка  призначається  на  посаду  керівника закладу загальної  середньої  освіти  вперше  з  продовженням  строку до  шести  років  без  проведення  додаткового  конкурсу .

4. Підставою для проведення конкурсу є наказ начальника відділу (або особи, яка виконує його обов’язки) про проведення конкурсу.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник Відділу (або особа, яка виконує його обов’язки).

6. Конкурс складається з таких етапів:

а) прийняття рішення про проведення конкурсу;

б) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

в) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

г) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

д) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

є) проведення конкурсного відбору;

ж) визначення переможця конкурсу;

з) оприлюднення результатів конкурсу.

 7. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8. Для організації проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади  керівника утворюється комісія (далі – конкурсна комісія), персональний склад якої затверджується наказом начальника відділу.

9. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова - профільний заступник сільського голови, а в разі його відсутності – заступник голови комісії – начальник Відділу. Веде протокол засідання відповідальний секретар комісії.

 10. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

  - засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

 - відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

 - інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

11. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

 - визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

 - має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

12. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 - брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

 - заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 11 Порядку , що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

13. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

14. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

15. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

16. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті  Сергіївської селищної ради (надалі – Засновник (власник), протягом наступного робочого дня з дня оголошення результатів   конкурсної комісії.

17. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті   Сергіївської селищної ради та  наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування і місцезнаходження Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІ ступенів № 8;

 - найменування посади;

 - кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІ ступенів № 8;  відповідно до цього Порядку;

 - вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

- дату та місце початку конкурсу відбору, етапи його проведення та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

18. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 -  резюме ;

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

 - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

 - довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-  інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 19. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

 20. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні термін. Уповноважена особа (секретар конкурсної комісії) приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

21. Строк подання документів для участі в конкурсі  становитиме 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 22. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у Відділі.

 23. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, кандидати до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляє Відділ.

24. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 - не можуть обіймати вакантні  посади керівника;

- подали не всі документи, визначені цим Порядком відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

 - подали документи після завершення строку їх подання.

25. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти,   що проводиться у формі   тестування, з використанням завдань, що складені  на основі питань з Переліку, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 19.05.2020 року № 654 «Щодо примірного переліку питань»

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (додаток 1 до Положення);

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально -технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

26. Письмові відповіді  на знання законодавства України, вирішення ситуаційних  завдань, презентація перспективного плану розвитку Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІступенів № 8  та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії проводяться в один день.

27. Відповіді на тестові завдання  надаються у  письмовій формі на  аркушах  із кутовим штампом Відділу із зазначенням дати та реквізитів, не довше 60 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу). Після надання відповідей  на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату.

28. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- 1 бал за правильну і вичерпну  відповідь;

- нуль балів за неправильну відповідь.

 29. Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат за підсумками письмової відповіді, становить 30. Результати фіксуються у протоколі.

30.Після презентації перспективного плану розвитку Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІступенів № 8  та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом відкритого або таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.

При проведенні таємного голосування організовується проведення голосування бюлетенями. Секретар здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, що фіксується у протоколі конкурсної комісії.

  31.Із результатами (підписаним всіма членами  конкурсної комісії протоколом)  оцінювання  кандидат ознайомлюється під підпис.

32. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Відділі відповідно до вимог чинного законодавства.  

33.Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсу, визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Сергіївської селищної ради.

34. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження:

 - результатів голосування конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу на вакантну  посаду  керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІступенів № 8 та рішення щодо порушення клопотання перед начальником Відділу (або особою, яка виконує його обов’язки) щодо призначення на вакантну посаду керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІступенів № 8  шляхом укладення строкового трудового договору (контракту) на шість років (строком на два роки – для особи,яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше з продовженням строку до шести років без проведення додаткового конкурсу.).

.

 - рішення  про те, що  конкурс  вважається  таким, що  не  відбувся.

 35. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

 - до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 36.Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії, з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі і підписується начальником Відділу (або особою, яка виконує його обов’язки), що є підставою для видання наказу про призначення на посаду осіб, що признані переможцями конкурсного відбору  на заміщення вакантної посади керівника Сергіївської  загальноосвітньої  школи І –ІІІступенів № 8 з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

 37. Форма трудового договору (контракту) розробляється та затверджується начальником Відділу відповідно до чинного законодавства.

 38.Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу на строк, визначений відповідно до чинного законодавства.

 

 

                                                     

                                                                                               Додаток 2

                                                                                               до наказу відділу освіти, культури,

                                                                                                молоді  та  спорту Сергіївської 

                                                                                                селищної  ради

                                                                                    від 17.03.2021  № 18 - ос

                                  

ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для кандидатів на заміщення вакантних посад керівника закладу загальної середньої освіти

 

Ситуація 1.

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 2.

Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

 

Ситуація 3.

Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий – здоровий. Дії директора школи?

 

Ситуація 4.

Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

Ситуація 5

Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

 

Ситуація 6.

Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування запершу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

 

Ситуація 7.

У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

 

Ситуація 8.

Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

 

Ситуація 9.

Директор школи  усвідомив, що упедагогічному колективі працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

 

Ситуація 10.

Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

 

Ситуація 11.

Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно  важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав  догану за недобросовісне виконання обов’язків .  У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня .Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

 

Ситуація 12.

Педагог-організатор   школи  О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала».

За порушення трудової дисципліни їй винесли догану.

Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в підготовці до якого  О.В.  брала найактивнішу участь і команда школи посіла 1 місце.

Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього  заходу, бо  завуч школи  викреслила її прізвище з тексту своєї  доповіді.

Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

 

Ситуація  13.

Учитель В.В.  систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов’язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М..  Директор школи  знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання  М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати?

 

Ситуація  14.

Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити  керівник закладу?

 

Ситуація 15.

Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами шкільного ґанку.

– Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без піджака в школу не можна!

– Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні повинні ходити до школи тільки в шкільній формі!

Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона пішла на роботу. Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної адміністрації, після чого прийшла зі скаргою до директора школи.

Що повинен зробити директор школи у такій ситуації?

 

Ситуація 16.

До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Ситуація 17.

Педагогічному колективу школи потрібно визначитись  з учасниками міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором школи  управління освіти поставило чітке завдання – підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.

 

Ситуація 18.

До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі  відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими учнями.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

Ситуація 19.

Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує себе, вчителька і медсестра вимушені  тримати його, щоб він не причинив в подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів  над його  дитиною.

 

Ситуація 20.

Територія школи не ізольована від міста. Як результат – на території закладу відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території школи?

 

 

                                                                                 Додаток 3

          до наказу відділу  освіти, культури,

                                                                                             молоді  та  спорту

                                                                                             від 17.03.2021   № 18 - ос

 

Критерії оцінювання кандидатів

           Перевірка на знання законодавства України у сфері  загальної середньої  освіти здійснюється шляхом тестових  відповідей:

- Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються спеціалістами відділу з врахуванням рекомендацій, викладених у листі МОНу від 20.05.2020 року № 1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої осввіти». Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

 - Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями: - один бал за правильну відповідь; - нуль балів за неправильну відповідь.

-. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30. Результати фіксуються у протоколі.

- Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

- Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

- Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин. Кандидат обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

 -  При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою відділу. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

-  Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально по 30 бальній системі. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується також у відомості. Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

- Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

 

 - Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти, культури, молоді та спорту відповідно до вимог чинного законодавства.

- У визначений конкурсною комісією термін, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти може проводитися в один день з проведенням письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та письмового вирішення ситуаційного завдання.

             -  Після презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії,  проводиться оцінювання  презентації  кожним членом комісії індивідуально по 30 бальній системі. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується також у відомості. Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

                                                                      

 

                                                                                

                                                                                  Додаток 4

до наказу відділу  освіти, культури,

                                                                                   молоді  та  спорту

                                                                                   від 17.03.2021   № 18 - ос

 

 

                                Персональний  склад конкурсної комісії

 

Голова  конкурсної  комісії              Сибірцева Тетяна  Анатоліївна - заступник  селищного 

                                                               голови  з питань  виконавчих  органів

Заступник  голови  комісії                 Лєконцева  Елеонора  Василівна - в.о.начальника 

                                                               відділу  освіти, культури, молоді  та  спорту

Секретар  комісії                                  Предан  Алла  Іванівна – в.о.головного  спеціаліста

                                                               відділу  освіти, культури, молоді  та  спорту

 

Члени  комісії:                                      Драмарецька  Тетяна Леонідівна- секретар

                                                               Сергіївської  селищної  ради(за  згодою)

                                                                Турасов Ігор Борисович– безробітній, депутат

                                                               Сергіївської селищної  ради(за  згодою)

                                                                Шевченко  Олег Петрович- засновник ТОВ «Орізонт

                                                                Патрія»,депутат Сергіївської  селищної  ради (за 

                                                                згодою)

                                                               Представник Управління Державної  служби якості

                                                               освіти в Одеській області (за  згодою)

                                                               Завгороднюк Наталія  Григорівна – ГО «Жіночий

                                                               центр  розвитку  курорту «Сергіївка»(за  згодою)

                                                               Фоменко  Наталя  Іванівна  - директор Миколаївської

                                                               ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                                               Гаврилова  Тетяна  Тимофіївна- голова батьківського

                                                               Комітету(за згодою)

                                                               Михайлова  Ірина  Анатоліївна – заступник  голови

                                                               Батьківського  комітету(за згодою) 

                                                               Мисошник Семён Михайлович, вчитель інформатики   

                                                               Аристенко Раиса Ивановна,  вчитель української мови

Остання модифікація Четверг, 25 Март 2021 08:49