846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Новини

Якщо речові права на житло зареєстровані в БТІ, чи потрібно їх реєструвати в новому реєстрі?

(0 votes)
Створенно 
on 30/03/2021

Якщо речові права на житло зареєстровані в БТІ, чи потрібно їх реєструвати в новому реєстрі?

(єдина інформаційна база, яка містить відомості про права на нерухоме майно та їх обтяження) було введено в дію 2013 року.

До 2013 року реєстрація права власності на майно проводилася в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, який зараз є архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

 

Відповідно частини 3 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов: реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення  та на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації.

Тобто, права, зареєстровані до 1 січня 2013 року, залишаються дійсними. Повторно їх реєструвати в Державному реєстрі прав не потрібно. Але, у випадку відчуження об'єкта нерухомості, вся інформація про таку реєстрацію повинна бути перенесена (внесена) до Державного реєстру прав, для синхронізації баз даних.
інформація про таку реєстрацію повинна бути перенесена (внесена) до Державного реєстру прав, для синхронізації баз даних.

Якщо людина володіє, до прикладу, квартирою з 1990-х років, то вона володіє нею і на далі. Запровадження електронної бази не означає, що людина, яка отримала право власності на майно до 2013 року, не є власником цього майна.

До 2013 року реєстрація права власності на квартири, житлові будинки, нежитлові приміщення та інше нерухоме майно, проводилася Бюро технічної інвентаризації (надалі – БТІ), із видачою про це документів (Витягів) або проставленням відповідних штампів (відміток) на самому документі.

Така реєстрація проводилася БТІ в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (в якому реєструвалися виключно квартири, будинки, приміщення).

Тобто якщо документи містять одну з наступних відміток: штамп БТІ або відмітку БТІ, чи є Витяг з реєстру БТІ, тоді документи вважаються належним чином оформлені, а право власності зареєстроване до 2013 року в старому Реєстрі прав власності на нерухоме майно і відповідно держава визнає право власності на таке майно. При бажанні для більшої певності можна зареєструвати таке право власності ще і в новому Державному реєстрі прав. 

Звертаємо увагу, що від сплати адміністративного збору заявник звільняється, оскільки право виникло та було належним чином зареєстровано до 2013 року.

Якщо ж документів, зазначених вище, немає, або документи на право власності, які видавалися раніше в 80-90 роках без використання нотаріальних бланків на звичайному папері та не зареєстровані у БТІ, тобто немає жодних штампів, відміток БТІ, або Витягу з БТІ, то таке право не зареєстроване належним чином і таке майно обов’язково на сьогодні потрібно зареєструвати в Державному Реєстрі речових прав, тому що права власності, як такого, не виникло.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Для проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна необхідно звернутися до ЦНАП, де адміністратор реєструє заяву в державному реєстрі та передає документи на розгляд до державного реєстратора.

Для реєстрації прав власності на нерухомість необхідно надати наступні документи:

1. Заява на проведення реєстраційних дій;

2. Паспорт та ідентифікаційний код;

3. Документи, що підтверджують права власності на нерухоме майно (договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину тощо);

4. Технічний паспорт (у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта).

Вищевказані документи подаються в оригіналах. (У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства).

Заява та оригінали документів, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.

        Державна реєстрація права власності проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Державний реєстратор, може призупинити розгляд заяви, та відправити запит в БТІ для підтвердження запису, щодо реєстрації права власності до 2013 року.

Державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та невідкладно повідомляє про це заявника. (При цьому перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення).

Розглянувши заяву та документи, державний реєстратор самостійно приймає рішення у сфері державної реєстрації прав – задовольнити заяву або відмовити в реєстрації прав.

Якщо заяву задоволено, реєстратор вносить відповідні відомості до електронного Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Право власності вважається зареєстрованим після реєстрації державним реєстратором в Державному реєстрі прав.  Отже, право власності на нерухоме майно, відомості про яке внесено до Державного реєстру прав, підтверджується відповідним записом у реєстрі.

Заявнику повертаються оригінали документів, які були подані для реєстрації права власності та формується Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав.

Витяг у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора чи адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі отримання витягу шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг).

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій або електронній формі має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.