846466dc7144fcb0d1eb222a6933747b.jpg
8cef9c6859e40aea6f8d7be8f90029c4.jpg
b08e3c455d7eda7aa543693f99006173.jpg
Новини
Admin

Admin

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Керуючись  законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ,комунальне підприємство підготувало та подало на розгляд виконавчого комітету Сергіївської селищної ради  розрахункові матеріали розмірів тарифів на послуги за користування торговими місцями (площами).

На підставі звернення КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» розроблено проект рішення виконавчого комітету Сергіївської селищної ради «Про  встановлення  тарифів на послуги та орендної плати за надання торгових місць (площ) комунального підприємства « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради», який передбачає встановлення тарифів. Даний регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимого Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».      Проблема, яку пропонується розв’язати – це утримання та обслуговування торгових місць.

 Необхідно зазначити, що тарифи на платні послуги ринку за своїм економічним змістом є джерелом для забезпечення покриття витрат пов’язаних з діяльністю ринкового господарства, його належного утримання і розвитку відповідно до чинного законодавства.

Розмір плати за послуги, що надаються ринком повинен відшкодовувати витрати на створення і утримання ринку (торгових місць) в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати сплату обов’язкових податків і зборів та оптимальну рентабельність( планова рентабельність становить до 20%).

Незалежно від групи товарів вартість утримання торгового місця повністю залежить тільки від обсягу наданих послуг розрахованих в залежності від площі торгового місця, оскільки витрати розподілені прямо пропорційно площі торгового місця. Запровадження єдиного тарифу за економічними розрахунками  дозволить підприємству функціонувати та забезпечувати баланс інтересів як підприємців (надання, встановлення додаткових торгових місць, проведення реконструкції), підприємству (отримання прибутку) так і державі (своєчасний та повний розрахунок з бюджетами всіх рівнів).

Застосування запропонованих тарифів повинно забезпечити відшкодування витрат, яке дозволить підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані відповідно до вимог чинного законодавства, а передбачений у розрахунку рівень рентабельності – забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

 

2. Метою  регулювання є:

 

-          Метою прийняття даного регуляторного акта є надання якісних послуг, за економічно обґрунтованою платою, яка забезпечить повне відшкодування витрат ринків, що є об’єктивною умовою їх самоокупної роботи;

-         Відкритості та прозорості структури тарифів для субєктів господарювання  с.м.т. Сергіївка;

-         Поліпшення рівня обслуговування населення ;

-         Своєчасна і повна сплата заробітної плати , податків, зборів, та платежів КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради»;

-         Упорядкування відносин між фізичними особами та суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність та КП     «Курорт- Сервіс» Сергіївської селищної ради»;

-          Отримання коштів на оновлення та реконструкцію ринків, його благоустрій та технічне  оснащення.

 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети.

 

З метою самоокупності господарської діяльності  підприємство встановлює тарифи на зазначені послуги, що є єдиним шляхом функціонування підприємства. Забезпечення належного функціонування підприємства, санітарно-гігієнічного стану, поліпшення благоустрою території, поліпшення якості обслуговування суб’єктів господарювання та відвідувачів ринку потребує  капіталовкладень.

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей пропонуються наступні:

- Перша альтернатива: не встановлювати тарифи за послуги ринку. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ставить під загрозу функціювання самого комунального підприємства в цілому, позбавляє можливості встановити економічно  обґрунтовані тарифи .

         -Друга альтернатива: прийняти запропоноване рішення по встановленню тарифів. Дана альтернатива ,встановлення економічно обґрунтованих тарифів дозволить надавати своєчасні, якісні платні послуги субєктам господарювання, а також беззбитково для КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради»  функціонувати .

 

 

4. Механізм розв’язання проблеми

 

 Для розв’язання проблеми пропонується затвердити економічно обґрунтовані тарифи, розраховані на підставі чинної законодавчої бази та реальних витрат на їх надання комунальним підприємством.

 Тарифи на послуги ринку в умовах ринкової економіки, визначаються рядом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Основними складовими собівартості послуг ринків є:

-                     заробітна плата працівників;

-                     нарахування на заробітну плату;

-                     комунальні послуги;

-                     податки та збори;

-                     інше.

 

Посадові оклади розраховані з дотриманням державних мінімальних гарантій з питань оплати праці та згідно з Колективним договором. 

Після покриття всіх першочергових потреб ринку, кошти будуть направлятися на реконструкцію та модернізацію матеріально-технічної бази ринку та підвищення якості послуг.

Механізмом розв’язання проблеми є встановлення шляхом аналізу економічно обґрунтованого розміру плати на послуги ринку.

Ступінь ефективності даного регуляторного акту буде оцінюватися за результатами аналізу діяльності суб’єкта господарювання та дотримання ним вимог запропонованого регуляторного акта.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення  цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 

 

Досягнення поставленої мети у разі ухвалення запропонованого регуляторного акта можливе через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання і громадян виконувати встановлені вимоги.

Приведення у відповідність до чинного законодавства та обґрунтованих економічних показників тарифів комунального підприємства.

На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, а саме підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги і т.д.

 

 

 

6. Очікувані результати від прийняття запропонованого  регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

 

Застосування тарифу,     який пропонується встановити, дозволить КП   «Курорт-Сервіс»  Сергіївської селищної ради» підтримувати територію ринків в належному стані ,  надасть можливість створити належні умови для продавців і покупців у процесі купівлі-продажу товарів ,а передбачений у розрахунку рівень рентабельності забезпечити розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акту очікується  встановлення чіткої та прозорої процедури оплати .

 

 

Сфера впливу регуляторного акту.

 

 

Сфери впливу

Вигода

Витрати

1. Сергіївська селищна рада

-  виконання повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів.

 

- витрати робочого часу повязані з підготовкою регуляторного акту та виконання його вимог.

2. Для КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради

 

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги і орендної плати за надання торгових місць (площ).

- стабілізація фінансово-господарської діяльності ринку (запланований рівень рентабельності 20%);

- отримання додаткових коштів на модернізацію матеріально-технічної бази, благоустрою, покращення якості обслуговування суб’єктів господарювання  та покупців.

- оплата комунальних послуг;

- виплата заробітної плати;

-виплати  податків та зборів;

3. Для  суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для населення

 

- ведення господарської діяльності на належно облаштованих торгових місцях ;

- прозорість, економічно обґрунтований рівень плати за послуги, участь в обговоренні проекту регуляторного акта, надання пропозицій та зауважень;

- Можливість одержання якісних послуг та кращого рівня обслуговування.

-оплата послуг КП  «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» за економічно обґрунтованими тарифами.

 

 

 

 

 

 

Відсутні.

 

Порівнявши вигоди і витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта маємо позитивний соціально-економічний ефект, та робимо висновок про доцільність встановлення тарифів .

Розрахунок розміру встановленого тарифу  в (додатку1).

Дія регуляторного акта на суб’єктів господарювання характеризується наступними показниками:

ü    збереження робочих місць для суб’єктів підприємницької діяльності;

ü    ведення підприємницької діяльності в належно облаштованих торговельних місцях

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений , проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги та послуги сторонніх організацій, у такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

Доповнення будуть вноситись після внесення змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

 

8. Показники результативності регуляторного акта

 

Показники результативності регуляторного акту виключно статистичні дані:

-  Розмір надходжень до КП « Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» від сплати тарифів.

Дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів господарювання, а також населення, яке є споживачами послуг  ринків.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється, додаткових витрат не передбачених законодавством України.

 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансових показників діяльності підприємства.

Стосовно даного регуляторного акту послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проводитись через 6 місяців після затвердження даного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта ,за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта , та кожні наступні три роки.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Тарифи  на  обслуговування  території  ринку  для  будівель та земельних ділянок, що розташовані  в  межах ринку

 

 

Тариф,

 грн./м²  на місяць 

 
 
 

Будівлі, кіоски, павільйони

 

18,00

 

Столи

 

15,00

 

Виїзна торгівля

20,00

 

Складські приміщення

7,75

 

 

21 октября  2017 года, городе Одесса состоялся очередной турнир по карате  киокушинкай в котором участвовали наши спортсмены.  Среди  детей в  возрасте 2007 - 2008 годов  рождения в  категории  35-40  кг. в тяжелом   последнем  поединке Бортная Алина отвоевала второе  место.  

25  ноября  2017 года, в городе  Дрогобич, Львовской области состоялся  открытый  чемпионат  по  карате  киокушинкай  в  котором наш спортсмен Мушат  Никита  занял   первое  место  в  весовой  категории  50-60 кг.  Возрастная  группа  14-15  лет.  

Поздравляем  наших  спортсменов и их тренера Степаненко Анатолия Ивановича, желаем здоровья и дальнейших успехов  в  спорте, не останавливаться  на  достигнутом и преумножать  свои  достижения. Удачи и дальнейших  побед!

Відповідно до ст.9 Закону України « Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,  їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради» . Строк приймання пропозицій і зауважень до проекту регуляторного акту становить місяць з дня оприлюднення регуляторного акту  та аналізу регуляторного впливу. 

Керуючись  пунктом 8 частини 3 статті 42, частиною 4 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Скликати  тридцять першу  чергову сесію Сергіївської селищної ради VII скликання 07 грудня  2017 року о 10.00 год. в приміщенні селищної ради (вул. Гагаріна, 3).

2.Рекомендувати для розгляду на пленарному засіданні тридцять першої чергової сесії Сергіївської селищної ради VII скликання наступні  питання:

2.1.Про внесення змін  і доповнень до селищного бюджету смт Сергіївка на 2017 рік.

- Земельні питання

- Різне

3.Постійним комісіям Сергіївської селищної ради провести засідання з розгляду матеріалів, які пропонуються на тридцять першу  чергову сесію Сергіївської селищної ради та надати свої пропозиції та висновки в строк до 05. 12. 2017року.

 

17 ноября 2017 года, в актовом зале поселкового совета состоялась 30 внеочередная сессия депутатов VII созыва. Смотрите видеозапись сессии:

 

Керуючись пунктом 8 частини 3 статті 42, частиною 4 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Скликати тридцяту  позачергову сесію Сергіївської селищної ради VII скликання 17 листопада 2017 року в приміщенні селищної ради (вул. Гагаріна, 3) на 10.00 годину.

2.Рекомендувати для розгляду на пленарному засіданні тридцятої позачергової сесії Сергіївської селищної ради VII скликання наступні питання:

2.1.Щодо внесення змін і доповнень   до бюджету  смт Сергіївка на 2017 рік.

2.2.Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність загальною площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування житлових  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський,смт Сергіївка  з земель житлової та громадської забудови

-Різне:

 

Вчера, в 12 часов дня, в актовом зале поселкового совета состоялось, можно сказать историческое событие -  жеребьёвка земельных участков первой очереди для жителей посёлка Сергеевка, прошедших отбор согласно Положению о выделении земельных участков. За всю современную историю нашего курорта - такое происходило впервые. Всего в жеребьёвке распределялось 235 участков для индивидуального жилищного строительства. Жеребьёвка проходила в непринуждённой, немного торжественной и несомненно радостной обстановке. Благодаря отличной организации и чёткой работе земельной комиссии весь процесс занял не более часа. Участники вызывались по списку (его мы уже публиковали ранее), тянули заветный билетик с улицей и адресом своего участка и проходили регистрацию. Получив инструкции о дальнейших действиях с оформлением документов, уже не скрывая улыбок, спускались в фойе, торопясь найти свой участок на планах и узнать кто же станет будущими соседями.

Со стороны поселкового совета мы хотим от всей души поздравить всех жителей, получивших участки и пожелать больших успехов в реализации своих планов и идей. Отдельно хочется поблагодарить за отлично проделанную работу всех участников земельной комиссии. От себя хотим добавить, что мы активно работаем для того, чтобы в ближайшем будущем выделить земельные участки остальным участникам очереди.

 

Шановні мешканці курорту Сергіївка!

Створенно у розділі - : новини
on 02/11/2017

7 листопада 2017 року, о 12:00, в актовій залі Сергіївської селищної ради відбудеться жеребкування земельних ділянок відведених мешканцям для індивідуального житлового будівництва згідно затвердженого списку (рішення сесії Сергіївської селищної ради № 239 від 20.10.2017 року).

По многочисленным просьбам публикуем списки отдельной новостью. Хотим еще раз отметить, что это только начало - земельные участки получат все жители посёлка Сергеевка, подавшие заявление и соответствующие требованиям Положения о выделении земельных участков.

 

Список мешканців смт Сергіївка, які мають право на отримання ділянки для індивідуального будівництва
(учасники АТО)

№ з\п

 

ПІБ

1

579

Семенов Кирило Юрійович

2

626

Райлян Денис Володимирович

3

629

Ткаченко Вячеслав Вікторович

4

703

Коваленко Олександр Миколайович

5

719

Магера Роман Ярославович

6

726

Грановський Владислав Олександрович

 

Список мешканців смт Сергіївка, які мають право на отримання ділянки для індивідуального будівництва
(пільговики)

№ з\п

вхідний
 номер
по реєстр.

ПІБ

категорія пільги

родина

1

2

Гаврилова Зінаїда Михайлівна

інвал.

2,3

2

12

Мартинюк Ганна Захарівна

ввв

 

3

27

Кирич Ольга Федорівна

інвал.

 

4

31

Добрянська Світлана Анатоліївна

багатод.родина

 

5

37

Подолько Галина Іванівна

інвал.

 

6

68

Бойчан Михайло Георгійович

афган.

 

7

83

Глух Володимир Давидович

афган.

 

8

103

Бирна Роман Іванович

інвал.

103,102

9

106

Стефанно Елла Олександрівна

багатод.родина

 

10

114

Кожуріна Віра Тимофіївнв

афган.

 

11

124

Гуреу Георгій Іванович

інвал.

 

12

131

Логунов Сталік Андрійович

інвал.

 

13

139

Комісаренко Людмила Миколаївна

інвал.

 

14

142

Басиста Тетяна Петрівна

афган.

 

15

154

Карастан Іван Петрович

чорн.

 

16

157

Пастернак Андрій  Миколайович

багатод.родина

 

17

161

Раєва Світлана Анатоліївна

інвал.

 

18

174

Шевченко Катерина Василівна

інвал.

 

19

183

Крига Анатолій Андрійович

інвал.

 

20

200

Переверзєва Наталія Павлівна

інвал.

 

21

201

Кравченко Сергій Сергійович

інвал.

 

22

209

Усаченко Олександр Павлович

інвал.

 

23

216

Кутіян Наталія Андріївна

багатод.родина

 

24

219

Козаченко Тетяна Сергіївна

багатод.родина

 

25

229

Орленко Володимир Федорович

інвал.

 

26

231

Селезньов Олександр Валерійович

чорн.

 

27

232

Гешка Тарас Іванович

інвал.

 

28

234

Власенко Надія Петрівна

інвал.

 

29

294

Мінаков Олександр Олександрович

інвал.

 

30

321

Браткевич Ігор Олександрович

інвал.

 

31

331

Казакова Валентина Михайлівна

афган.

 

32

333

Вітрук Ігор Валентинович

інвал.

333,143,49

33

337

Власенко Світлана Олександрівна

інвал.

337,338

34

339

Шараг Микола Петрович

чорн.

 

35

344

Ковальчук Майя Анатоліївна

багатод.родина

 

36

349

Верді Лариса Валентинівна

багатод.родина

 

37

352

Яковчук Сергій Володимирович

інвал.

 

38

354

Ігнатенко Валерій Олексійович

афган.

 

39

364

Єрьоменко Віктор Олегович

інвал.

 

40

370

Долотова Антоніна Леонтіївна

багатод.родина

 

41

375

Загнітко Марія Антонівна

інвал.

 

42

385

Третьяков Михайло Олександрович

інвал.

385,278,383

43

396

Перцухов Олександр Дмитрович

чорн.

 

44

405

Аксьонова Світлана Стекпанівна

інвал.

 

45

410

Нестеренко Галина Василівна

інвал.

 

46

420

Покладов Ярослав Анатолійович

афган.

420,712

47

425

Гордін Петро Павлович

чорн.

425,437

48

428

Кучевер Феня Степанівна

багатод.родина

428,427

49

434

Шмалько Павло Григорович

афган.

 

50

463

Йорж Анатолій Андрійович

інвал.

463,5

51

510

Колода Євген Георгійович

інвал.

 

52

512

Лазукіна Катерина Дмитрівна

інвал.

 

53

538

Лукіна Ірина Альбертівна

багатод.родина

 

54

600

Короткевич Ірина Миколаївна

багатод.родина

 

55

627

Краснопольський Валерій Васильович

інвал.

 

56

633

Правдзівая Тетяна Володимирівна

багатод.родина

633,632

57

641

Фурман Ірина Георгіївна

багатод.родина

 

58

651

Михайлова Ірина Анатоліївна

багатод.родина

 

59

665

Чернишова Альбіна Володимирівна

багатод.родина

665,622

60

666

Горча Андрій Іванович

інвал.

 

61

674

Медзяновський Сергій Михайлович

інвал.

 

62

682

Грищенко Надія Іванівна

інвал.

 

63

686

Паладій Ганна Ісидорівна

багатод.родина

686,505

64

723

Бурзаковський Валерій Тимофійович

афган.

 

 

Список мешканців смт Сергіївка, які мають право на отримання ділянки для індивідуального будівництва
(загальна черга)

№ з\п

вхідний
 номер
по реєстр.

ПІБ

родина

1

1

Пушняк Олександр Георгійович

1

2

5

Тищенко Сергій Федорович

5

3

9

Пинтя Віра Дмитрівна

9,7,8,10

4

11

Герасименко Олександр Володимирович

11

5

14

Тихоплав Максим Васильович

14,15,65

6

16

Чернольова Альона Володимирівна

16

7

17

Мойсеєнко Валентина Миколаївна

17

8

18

Мушат Георгій Вікторович

18,19,20

9

21

Кузнецова Олена Петрівна

21

10

22

Докшин Володимир Миколайович

22,23

11

25

Євдощенко Ольга Трифонівна

25,24,673

12

26

Виходченко Світлана Володимирівна

26

13

28

Туровська Яна Борисівна

28

14

30

Нєдов Борис Миколайович

30

15

39

Нікітюк Альона Георгіївна

39,29

16

34

Марков Іван Сергійович

34

17

36

Карабаджак Ілона Ігорівна

36

18

43

Завгородній Максим Васильович

43

19

44

Наконечна Олена Олексіївна

44

20

45

Дем'янченко Віктор Юрійович

45

21

46

Мчедліашвілі Вахтанг Малхазович

46

22

47

Семещенко Олена Вікторівна

47

23

48

Василенко Катерина Дмитрівна

48

24

50

Гразьон Лариса Савівна

50, 318,51

25

52

Шевченко Володимир Олександрович

52

26

53

Мельниченко Інна Іванівна

53

27

54

Гаврильченко Євген Леонідович

54

28

55

Моджук Сергій Юрійович

55

29

56

Попова Тамара Іванівна

56

30

57

Чебан Лідія Василівна

57

31

58

Козаченко Микола Вікторович

58

32

60

Мартин Олена Аристидівна

60

33

61

Флоря Світлана Мойсіївна

61

34

63

Казланжи Георгій Семенович

63

35

64

Булатова Ніна Георгіївна

64

36

66

Братіцел Володимир Михайлович

66

37

67

Калашніков Борис Петрович

67

38

70

Гарусова Любов Григорівна

70,69

39

71

Калікіна Олена Федорівна

71

40

72

Уманець Римма Андріївна

72

41

73

Заболотний Михайло Григорович

73

42

74

Дармограй Юлія Володимирівна

74

43

75

Палуца Світлана Михайлівна

75, 727, 82

44

76

Плешка Іван Іванович

76

45

77

Карашка Ніна Іванівна

77

46

78

Стецюк Тамара Олександрівна

78

47

81

Чешенко Сергій Анатолійович

81

48

84

Скібіцька Інга Петрівна

84

49

85

Семерніна Тамара Василівна

85,749

50

86

Кавешнікова Раїса Олександрівна

86

51

87

Купченко Оксана Валентинівна

87,243

52

88

Гущіна Світлана Миколаївна

88,386

53

89

Корицький Василь Семенович

89, 170

54

90

Юрчук Олена Купріянівна

90

55

92

Шаповалов Сергій Олександрович

92

56

93

Чепрас Олег Іванович

93

57

94

Штереб Оксана Олексіївна

94

58

95

Малай Віктор Григорович

95

59

96

Холостенко Олексій Валентинович

96

60

98

Акімова Ірина Георгіївна

98, 645

61

99

Вандер Тетяна Миколаївна

99

62

100

Лобинцева Марія Тимофіївна

100

63

101

Ващенко Надія Дмитрівна

101

64

104

Боіштян Марія Михайлівна

104

65

105

Михайлова Тетяна Микола ївна

105,244

66

107

Кузін  Володимир Олександрович

107

67

108

Стокуленко Олександр Вікторович

108

68

109

Бурдужа Валентин Кузьмич

109,466

69

112

Беженар Олена Леонідівна

112,113

70

115

Унгуряну Ольга Георгіївна

115

71

116

Мангул Вадим Михайлович

116

72

117

Татарінов Євген Анатолійович

117

73

118

Таран Олександр Олександрович

118

74

119

Кошева Валентина Іванівна

119

75

121

Ністряну Людмила Іванівна

121

76

122

Бешляга Інна Іванівна

122

77

123

Висоцька Валентина Петрівна

123

78

125

Ішуткіна Анастасія Ігорівна

125

79

126

Тищук Раїса Миколаївна

126

80

127

Срібний Володимир Іванович

127

81

128

Лупашко Сергій Георгійович

128

82

129

Ярмак Вікторія Григорівна

129,398

83

130

Колотинська Валентина Герасимівна

130

84

132

Філіппова Галина Павлівна

132

85

133

Миргородська Тетяна Миколаївна

133

86

134

Арабаджи Анатолій Георгійович

134

87

135

Маліновська-Ніколаєнко Валентина Олександрівна

135

88

136

Кудлюк Людмила Іванівна

136,737

89

137

Сілітрарь Ліліан Георгійович

137

90

138

Гаврилюк Оксана Дмитрівна

138

91

141

Данич Микола Михвйлович

141

92

144

Олініченко Людмила Іванівна

144

93

145

Марінова Марія Петрівна

145

94

146

Мартинчук Євген Михайлович

146

95

147

Бекетова Зінаїда Василівна

147,148

96

149

Крицька Наталя Федорівна

149

97

150

Ващенко Олена Олександрівна

150

98

151

Фаркашан Андрій Григорович

151

99

152

Чубар Вадим Андрійович

152

100

153

Морар Сергій Олександрович

153

101

156

Андріуца Олександр Афанасійович

156

102

158

Чолак Володимир Михайлович

158

103

159

Степаненко Лариса Федорівна

159,160

104

162

Галіта Валентина Лукянівна

162

105

163

Бондаренко Анатолій Прокопович

163

106

164

Хрипта Віктор Миколайович

164

107

165

Остров Олександр Олексійович

165

108

167

Омельченко Лідія Миколаївна

167

109

171

Худяков Євген Олександрович

171

110

172

Станков Вячеслав Георгійович

172,733

111

173

Когут Любов Леонідівна

173

112

175

Лукіна Ольга Вікторівна

175,176

113

180

Бегю Анастасія Пантеліївна

180

114

181

Бойчан (Шаповалова) Тетяна Олександрівна

181

115

182

Буруян Олена Демянівна

182

116

184

Касяненко Феодосія Дмитрівна

184

117

185

Рябой Іван Михайлович

185

118

186

Минзу Анатолій Іванович

186

119

187

Мидловець Валентина Василівна

187

120

188

Яровий Сергій Олександрович

188

121

189

Корпусова Наталя Євгенівна

189

122

190

Колесніченко Олена Миколаївна

190

123

191

Тимошенко Олександр Іванович

191

124

192

Козубенко Олександр Анатолійович

192

125

193

Вікол Олег Костянтинович

193

126

194

Подкуйко Валентина Петрівна

194

127

195

Рябой Михайло Михайлович

195

128

196

Русанов Степан Іванович

196

129

197

Александрова Ольга Степанівна

197

130

198

Коваленко Алла Олександрівна

198

131

199

Шевцова  Ганна Анатоліївна

199

132

202

УсмановаТетяна Вікторівна

202

133

203

Козару Володимир Миколайович

203

134

204

Алєксєєва Юлія Петрівна

204

135

205

Семенова Світлана Георгіївна
Семенов Андрій Георгійович

205

136

206

Чебан Роман Дмитрович

206

137

207

Хмельниченко Алла Андріївна

207

138

208

Кожухаренко Денис Геннадійович

208

139

210

Булгакова Надія Якимівна

210

140

211

Бортний Андрій Олександрович

211

141

213

Рибальченко Ольга Миколаївна

213

142

214

Константінова Наталя Дмитрівна

214

143

215

Радченко Алла Анатоліївна

215

144

217

Палецький Леонід Михайлович

217

145

218

Глобець Георгій Пантелійович

218

146

220

Охрамовська Марія Пилипівна

220

147

221

Харя Ганна Олексіївна

221

148

222

Шалару Ганна Матвіївна

222

149

224

Козаченко Алла Федорівна

224

150

225

Барабаш Вадим Володимирович

225,296,62

151

228

Стремедловський Анатолій Анатолійович, Віттіх Ілона Анатоліївна

228

152

230

Василенко Василь Іванович

230

153

237

Бринза Олександр Павлович

237

154

239

Гаврилишина Ірина Йосипівна

239

155

240

Холостенко Олександр Іванович

240, 360

156

241

Мойсеєв Віктор Степанович

241

157

242

Добровольська Поліна Василівна

242

158

245

Ленькова Ганна Анатоліївна

245

159

246

Рубанович Антоніна Петрівна

246

160

247

Андроннікова Антоніна Анатоліївна

247

161

248

Пасечнік Анатолій Петрович

248,252

162

251

Вдовіченко Олег Васильович

251

163

253

Сорочан Валентин Кирилович

242,253

164

254

Корніцова Жанна Афанасіївна

254

165

255

Жуковський Олександр Олександрович

255